24.10.-8.11.2020 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 4-8) 24.10.-8.11.2020 r. - Nauczanie zdalne (klasy 4-8) 30.10.2020 r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Malborku włącza się w ogólnoświatową akcję „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna akcja odbyła się 18 września 2020 r i jej hasłem przewodnim było ”Plastik? Rezygnuję. Segreguję”. Hasło zwraca uwagę na palący problem, który dotyka naszej planety, a mianowicie – ogromnej ilości gromadzącego się plastiku. 
W tym roku w akcji wzięły udział dwie klasy 7 (B i C), które pod opieką p. Agaty Gucwy i p. Edyty Zimbał uporządkowały teren wokół szkoły, Starostwa i Urzędu Miasta Malborka, plac Esperanto oraz część bulwaru nad Nogatem. Zebrano naprawdę sporo śmieci, co świadczy o tym, że nasze miasto nie należy do najbardziej czystych... Każdy z nas musi dbać o to, aby nie zaśmiecać swojego otoczenia. 
Dodatkowo w klasach uczniowie wykonywali plakaty o tematyce związanej z tegorocznym hasłem akcji. Wszystkie prace zostaną wywieszone na wystawie na pierwszym piętrze korytarza szkolnego.