12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

Od 12 do 25 marca 2020 r.  funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z decyzją MEN zajęcia w szkole są o poniedziałku 16 marca 2020 r. zawieszone. Nie odbywają się w tym czasie w szkole żadne zajęcia.

W czwartek i piatek 12-13 marca 2020 r. rodzice wszystkich uczniów, którzy mogą zapewnić opiekę nad dziećmi w domu proszeni są o nie przysyłanie dzieci do szkoły. Dla uczniów, którym takiej opieki rodzice nie mogą zapewnić, będą na terenie szkoły organizowane zajęcia opiekuńcze. Opieka organizowana będzie tylko w dniach 12-13 marca.

Proszę uczulić dzieci, że okres przerwy w nauce jest okresem kwarantanny, podczas którego dzieci muszą przebywać w domu i bez ważnej przyczyny go nie opuszczać.