01.09.2020 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 04, 05 i 07.09.2020 r. - Zebrania rodziców

Na stronie szkoły w dziale MATERIAŁY DLA UCZNIA (u dołu strony) zamieszczone zostały materiały ćwiczeniowe dla uczniów na okres kwarantanny.

 

Zdalne nauczanie. Informacja dla rodzica

RODZICU:

 • Utrzymuj stały kontakt ze szkołą za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Systematycznie odbieraj pocztę elektroniczną.
 • Jeżeli twoje dziecko nie posiada konta mailowego przekaż mu informacje i zadania przygotowane przez nauczycieli, przesłane na Twoją pocztę.
 • Dopilnuj, aby twoje dziecko wykonało zlecone mu zadania.
 • W razie wątpliwości kontaktuj się z nauczycielem, za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej.
 • Pomóż dziecku odesłać zadania nauczycielowi, w celu sprawdzenia i oceny pracy.

 

Zdalne nauczanie. Informacja dla ucznia

UCZNIU:

 • Codziennie przeznacz czas na wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela przedmiotu.
 • Systematycznie odbieraj pocztę elektroniczną, korzystaj z dziennika elektronicznego, czytaj informacje zawarte na stronie internetowej szkoły.
 • Przekaż nauczycielowi za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej, wykonane przez Ciebie zadania, jeśli nauczyciel sobie tego życzy.
 • Pamiętaj, że nauczyciel ma prawo ocenić twoje postępy w nauce.
 • W razie niezrozumienia zadania, masz prawo prosić nauczyciela o pomoc.

Nauczyciel

Adres poczty służbowej

 Barcikowska-Kmieć Beata

 b.barcikowska-kmiec@g1.malbork.pl

 Blekicka Emilia

 e.blekicka@g1.malbork.pl

 Borowska Klaudia

 k.borowska@g1.malbork.pl

 Cedler-Wilkocka Iwona

 i.cedler-wilkocka@g1.malbork.pl

 Chlebowski Jędrzej

 j.chlebowski@g1.malbork.pl

 Chrząstowska Bożena

 b.chrzastowska@g1.malbork.pl

 Gorczyńska Marta

 m.gorczynska@g1.malbork.pl

 Grochecka Danuta

 d.grochecka@g1.malbork.pl

 Gucwa Agata

 a.gucwa@g1.malbork.pl

 Jastrzębska Elżbieta

 e.jastrzebska@g1.malbork.pl

 Kempa Katarzyna

 k.kempa@g1.malbork.pl

 Kempa Sławomir

 s.kempa@g1.malbork.pl

 Kozaczka Ewelina

 e.kozaczka@g1.malbork.pl

 Łubowska Malwina

 m.lubowska@g1.malbork.pl

 Opałka Ewelina

 e.opalka@g1.malbork.pl

 Polkowski Marek

 m.polkowski@g1.malbork.pl

 Poznański Piotr

 p.poznanski@g1.malbork.pl

 Puchalska Anna

 a.puchalska@g1.malbork.pl

 Sawirska Katarzyna

 k.sawirska@g1.malbork.pl

 Serzysko Ewelina

 e.serzysko@g1.malbork.pl

 Skibicka Wiesława

 w.skibicka@g1.malbork.pl

 Stacharska Marianna

 m.stacharska@g1.malbork.pl

 Szczuchniak Radosław

 r.szczuchniak@g1.malbork.pl

 Szewczyńska-Mulcan Katarzyna

 k.szewczynska-mulcan@g1.malbork.pl

 Tyborska Monika

 m.tyborska@g1.malbork.pl

 Walczak Kinga

 k.walczak@g1.malbork.pl

 Wielgosz Mariola

 m.wielgosz@g1.malbork.pl

 Wilczewska Agnieszka

 a.wilczewska@g1.malbork.pl

 Wojciechowska Izabela

 i.wojciechowska@g1.malbork.pl

 Zimbał Edyta

 e.zimbal@g1.malbork.pl

 Zimbał Piotr

 p.zimbal@g1.malbork.pl

 Zych Tomasz

 t.zych@g1.malbork.pl

 Żołądecka Marzena

 m.zoladecka@g1.malbork.pl