27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć

Termin

Godzina

Sala

Borowska Klaudia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

11.50-12.35

08

Cedler- Wilkocka Iwona

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

czwartek

12.55-13.40

206

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

czwartek

14.45-15.30

206

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

czwartek

13.50-14.35

206

Koło matematyczne

czwartek

14.45-15.30

302

Grochecka Danuta

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

środa

12.55-13.40

104

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

czwartek

11.50-12.35

104

Opałka Ewelina

Koło matematyczne

środa

14.45-15.30

304

Polkowski Marek

Zajęcia sportowe

czwartek

11.50-13.40

DSG

Sawirska Katarzyna

Koło geograficzne

środa

13.50-14.35

208

Stacharska Marianna

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

poniedziałek

13.50-14.35

212

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

13.50-14.35

212

Szewczyńska- Mulcan Katarzyna

Koło języka rosyjskiego

czwartek

15.30-16.15

106

Serzysko Ewelina

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

czwartek

11.50-12.35

04

Szczuchniak Radosław

Zajęcia sportowe

środa

8.00-10.35

stadion

Czwartek

8.00-10.35

stadion

Tyborska Monika

Koło historyczne

poniedziałek

14.45-15.30

205

Zimbał Edyta

Koło biologiczne

czwartek

15.00-15.45

210

Wielgosz Mariola

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

11.50-13.25

111

wtorek

11.50-13.25

111

czwartek

11.50-13.25

111

piątek

11.50-13.25

111

Zimbał Piotr

Koło fizyczne

czwartek

14.35-15.20

110