27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

w roku szkolnym 2019/2020

1.  

Leszek Szczepaniak

1a

Członek

2. 

Elżbieta Sadowska

1b

Członek

3. 

Mirosław Żołądecki

2a

Członek

4. 

Małgorzata Kotowska-Adamczewska

2b

Członek

5.

Anna Jażyna

3a

Członek

6.

Marta Dorobek

3b

Przewodnicząca

7.

Ewelina Dargiel

5a

Członek

8.

Aneta Dziedzic

5b

Z-ca przewodniczącej

9.

Barbara Rudkowska

6a

Sekretarz

10.

Danuta Mickiewicz

6b

Członek

11.

Aleksandra Ciachorowska

7a

Członek

12.

Marcin Dziedzic

7b

Skarbnik

13.

Aleksandra Wiśniewska

7b

Członek

14.

Izabela Poprzeczka

8a

Członek

15.

Sylwia Wielgosz

8b

Członek

 


Do pobrania: